Aiah Noack

Aiah Noack er havebrugskonsulent og stifter af Naturplanteskolen. Aiah er omdrejningspunktet for det arbejde som Naturplanteskolens Venner støtter op om, og derfor er hun en del af bestyrelsen.