Generalforsamling 2023

Generalforsamling i Naturplanteskolens Venner Lørdag d. 30. september 2023, kl. 14.30

Vi minder lige om at Naturplanteskolens venner holder generalforsamling lørdag den 30. september på Naturplanteskolen, Stærkendevej 177, 2640 Hedehusene.

Det starter kl. 14.30 ved at alle inviteres til at gå en tur på området og samle ind/plukke til en frugt- og grønsalat, som vi så vil spise i slutningen af arrangementet, der forventes at være slut senest kl. 17. 

Vi starter så formelt kl. 15 med kaffe og kage og kaster os over dagsordenen, der har flg. dagsorden: 

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Naturplanteskolen orienterer
  • Godkendelse af regnskab
  • Godkendelse af budget.
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Valg af bestyrelse og suppleanter.
  • Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • Evt. herunder hvordan styrker vi vores kommunikation

Vi glæder os til at se jer og vil gøre hvad vi kan for at det ikke bliver kedelig. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen