Naturplanteskolen deltager i både nationale og internationale netværker

Skrevet af Eulàlia Marti, medarbejder Naturplanteskolen

Naturplanteskolen er i udvikling, og det betyder bl.a. at vores rækkevidde øges fra at være primært lokalt/nationalt til deltagelse i internationale konferencer og netværk. Som et resultat af dette, har jeg deltaget i to permakulturorienterede konferencer. 

EUPC konference
I oktober deltog jeg i årets European Permaculture Convergence (EUPC) konference. Her blev Naturplanteskolen præsenteret for over 2000 mennesker over hele Europa. Denne konference, som blev afholdt første gang i 1992 og afholdes hvert andet år, samler permakultur entusiaster fra hele Europa. 

I år blev konferencen for første gang afholdt online. Mere end 50 oplægsholdere præsenterede deres spændende projekter. Der blev bl.a. præsenteret projekter indenfor regenerativt jordbrug, cirkulær økonomi, inkluderende haveprojekter i byen, indre permakultur og meget mere. 

Programmet var fyldt med store navne indenfor den grønne omstilling, som Rob Hopkins, Looby Macnamara, Kate Raworth og Rosemary Morrow. Naturplanteskolen blev bedt om at deltage og var eneste repræsentant fra Danmark. 

Jeg holdt et oplæg om Naturplanteskolen på den dag, som havde titlen “Everybody gardens”. Mit oplæg omhandlede, den diversitet vi fokuserer på ude på Naturplanteskolen. Vi ønsker at inspirere mange forskellige slags mennesker ift. integration af naturen i alt det vi laver inkl. vores produktive systemer. Naturplanteskolen er et relativt lille sted med en størrelse på 1,6 ha, men vores sted har en høj diversitet. Målet er  at nå mennesker i mange lag af samfundet og inspirerer dem til at igen blive gode venner med naturen: den private haveejer, kommuner, uddannelsesinstitutioner mm. 

At deltage i denne konference var virkelig spændende og inspirerende. Oplevelsen af at så mange mennesker rundt omkring i verden er i gang med regenerative projekter, både på det miljømæssige, det sociale- og det økonomiske- plan, var meget livsbekræftende, især i disse tider, som godt kan være præget af håbløshed og opgivenhed over den klima- og biodiversitetskrise, vi står i. 

Selvom konferencen er overstået, ligger der stadig mere en 30 timers meget inspirerende indhold tilgængeligt. Man kan få adgang til indholdet her:  www.eupc.community .

LAND-forsamling
I weekenden 12. til 14. november 2021 deltog jeg i årets LAND-forsamling som repræsentant for Naturplanteskolen. Naturplanteskolen har været et LAND center siden 2015. LAND står for Læring, Aktiviteter, Netværk og Demonstration

LAND-centrene er demonstrations steder for bæredygtig og regenererende livsstil og løsninger. Der arbejdes med permakultur principperne og etik, altså en helhedsorienteret tankegang og praksis. 

I år samledes LAND netværket i Vester Vedsted i Jylland til en spændende weekend med præsentationer, workshops, udflugter og lækre måltider. Vi var 40 deltagere. I løbet af weekenden var der rige muligheder for at danne nye relationer og samarbejdsmuligheder. 

Et af højdepunkterne var en workshop om sociokrati, som blev afholdt lørdag formiddag. Kort fortalt er sociokrati en styreform, som benytter sig af en samtykkebaseret beslutningsproces. 

Lørdag eftermiddag var der endda en gruppe, der samlede østers på Vadehavet og serverede dem til aftensmaden sammen med lokal bryggede bobler til. 

Vi glæder os til at udvide samarbejdet indenfor dette netværk af entusiastiske mennesker, som sammen med vores nære lokale netværk, er med til at realisere vores vision om en naturvenlig og bæredygtig omstilling af haver og samfund. 

iACT
Jeg vil også kort nævne Naturplanteskolens deltagelse i et projektet iACT (Action for Community Transition). Dette projekt fokuserer på at skabe og styrke et samarbejdende europæisk netværk af lærings og demonstrations projekter indenfor det permakulturelle og regenerative område. Dette inkluderer bl.a. LAND centre. 

Naturplanteskolen har foreløbigt deltaget i en spørgeskemaundersøgelse vedr. Good Practices, som kun er begyndelsen af projektet (se: https://naturplanteskolen.dk/om-naturplanteskolen/good-practise-project/ ).

Der kommer mere info. om dette projekt, efterhånden som det skrider frem.